Archív mesiaca: január 2018

Daň z nehnuteľností – Podávanie daňových priznaní

Oznamujeme občanom, ktorí mali v roku 2017 zmeny ohľadom dane z nehnuteľností, napr. nadobudli  nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom alebo mali  vydané stavebné povolenie, kolaudovali  nehnuteľnosť, prípadne  zrušili nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov s poľnohospodárskou organizáciou sú povinný podať daňové priznanie do 31.1.2018. Ďalej oznamujeme občanom, ktorí dovŕšili  v roku 2017 vek  62 rokov alebo sa stali v roku 2017 držiteľom preukazu ZŤP a chcú si  uplatniť zľavu na stavby sú  povinný tiež podať daňové priznanie  na daň z nehnuteľností do 31. januára 2018 na obecný úrad. Zároveň vyzývame vlastníkov psov, ktorí nemajú ... viac