Archív mesiaca: marec 2018

Informácia pre občanov – zmena pri separovanom zbere

Obec Boleráz žiada občanov , aby papier pri separovanom zbere  nevkladali do plastových vriec a plastových žltých nádob. Vyseparovaný  papier sa po novom  od 1.1. 2018  zberá  do vyhradených  veľkokapacitných modrých kontajnerov označených   „PAPIER“, ktoré sú umiestnené: pri Obecnom úrade Boleráz pri COOP JEDNOTA Klčovany pri bytovke 414 pri požiarnej zbrojnici Boleráz pri vrátnici TATE & Lyle Do modrých kontajnerov sa vkladajú  noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny, baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín