Archív mesiaca: január 2019

Participatívny rozpočet Trnavského samosprávneho kraja

Vážení občania Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať  projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.V rámci Participatívneho rozpočtu môže ktokoľvek predložiť nápady na projekty. Trnavská župa je pripravená finančne podporiť aktívnych ľudí, ktorým záleží na rozvoji v našej obci. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. Verejné stretnutie občanov Výzva PR pre TTSK pre ročník 2019 – WEB (1)  

Podávanie daňových priznaní na rok 2019

Obec Boleráz oznamuje občanom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom, bolo im vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, prípadne ukončili nájomnú zmluvu  o prenájme pôdy, dovŕšili v roku 2018 vek 62 rokov,  stali sa držiteľmi preukazu ZŤP, predali nehnuteľnosť sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019 na obecný úrad. Ďalej oznamuje občanom, ktorí sa v roku 2018 stali vlastníkmi alebo držiteľmi  psa a pes dovŕšil vek polroka,  ktorým pes v roku 2018 uhynul sú povinní podať daňové priznanie k dani za psa do 31.1.2019 na ... viac