Archív mesiaca: január 2019

Participatívny rozpočet Trnavského samosprávneho kraja

Vážení občania Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať  projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.V rámci Participatívneho rozpočtu môže ktokoľvek predložiť nápady na projekty. Trnavská župa je pripravená finančne podporiť aktívnych ľudí, ktorým záleží na rozvoji v našej obci. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. Verejné stretnutie občanov Výzva PR pre TTSK pre ročník 2019 – WEB (1)