Archív mesiaca: jún 2019

Verejná vyhláška – prerokovanie zmeny ÚPN 02/2017

Obec Boleráz oznamuje občanom , že prebieha  prerokovanie Zmeny 02/2017 ÚPN Obce Boleráz  Verejnou vyhláškou. Projektová dokumentácia v papierovej forme je uložená na Obecnom úrade  Boleráz, je prístupná občanom k nahliadnutiu. V elektronickej forme je zverejnená na stránke obce Boleráz v časti  DOKUMENTY – Územné plánovanie. Prerokovanie bude prebiehať v 30 dňovej zákonnej lehote od 13.06.2019  – 12.07.2019 vrátane. Bližšie info viď príloha S22C-119061308400 (Tento príspevok platí do 20.07.2019 07:59)