Archív mesiaca: december 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 17.12.2019

Obec Boleráz, Obecný úrad v Boleráze, 919 08 v  Boleráze 12.12.2019   POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 4 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční  dňa  17.12. 2019  /utorok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze Program:  1./  Zahájenie, určenie overovateľov  2./  Rozpočtové opatrenia č. 22 -25  3./  ÚPN Obce Boleráz – Zmeny 02/2017  4./  Rôzne  5./  Uznesenia, záver                                                                                     Ing. Pavol Mackovčín                                 ... viac

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020

Obec Boleráz má vytvorené  2 volebné okrsky. E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29.2.2020: obec.boleraz@stonline.sk ocu.boleraz@stonline.sk (Tento príspevok platí do 09.01.2020 13:35)

Hlasovací preukaz

Informácia pre voliča Oznámenie adresy na doručovanie o vydanie hlas. preukaz Žiadosť o hlasovací preukaz pre voľby NR SR_ zaslať poštou Žiadosť o hlasovací preukaz pre voľby NR SR osobne Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a spolnomocnenie na jeho prevzatie (Tento príspevok platí do 28.02.2020 08:37)