Archívy autora: Jana Ostatníková

Daň z nehnuteľností – Podávanie daňových priznaní

Oznamujeme občanom, ktorí mali v roku 2017 zmeny ohľadom dane z nehnuteľností, napr. nadobudli  nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom alebo mali  vydané stavebné povolenie, kolaudovali  nehnuteľnosť, prípadne  zrušili nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov s poľnohospodárskou organizáciou sú povinný podať daňové priznanie do 31.1.2018. Ďalej oznamujeme občanom, ktorí dovŕšili  v roku 2017 vek  62 rokov alebo sa stali v roku 2017 držiteľom preukazu ZŤP a chcú si  uplatniť zľavu na stavby sú  povinný tiež podať daňové priznanie  na daň z nehnuteľností do 31. januára 2018 na obecný úrad. Zároveň vyzývame vlastníkov psov, ktorí nemajú ... viac

Výdaj jódových profylaktík

Oznamujeme občanom, že od pondelka 9.októbra 2017 sa v obecnej knižnici vydávajú  jódové profylaktiká. Zároveň treba priniesť staré profylaktiká. Čas výdaja: v pondelok až piatok v dopoludňajších hodinách od 8,00 do 10,00 hod. V popoludňajších hodinách pondelok , utorok, štvrtok od 13,00 hod. do 15,30 hod, streda od 13,00 hod. do 16,30 hod. , piatok 15,00 hod. – 17,30 hod.  

Povinnosti vlastníkov chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí – výskyt vtáčej chrípky

Oznamujeme vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby na základe nariadenia veterinárnej a potravinovej správy nahlásili  počet a druh  hydiny a vtákov v dňoch 16.1.2017 – 19.1.2017 do obecnej knižnice v Boleráze pani Daniele Landrišičovej na tel. číslo 5349632 v nasledovnom čase: pondelok, utorok a štvrtok : 8,30 hod. do 10,00 hod , 13,00 hod. do 15,30 hod. streda: 8,30 hod. do 10,00 hod. 13,00 hod. do 16,30 hod. Viac leták –  Opatrenia v pásme dohľadu (1)