Archívy autora: Jana Ostatníková

Participatívny rozpočet Trnavskej župy 2020- I.kolo verejných stretnutí

Dňa 23.1.2020 sa v priestoroch kultúrneho domu  obce Smolenice uskutoční verejné stretnutie k druhému ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Následne sa podobné stretnutie uskutoční i dňa 28.1.2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave. Začiatok oboch stretnutí je naplánovaný na 17:00. Pre viac informácií navštívte stránku www.tvorimekraj.sk, alebo facebook ´Tvoríme kraj´. Tešíme sa na Vašu účasť.“     (Tento príspevok platí do 29.01.2020 10:36)

Podávanie daňových priznaní na rok 2020 – daň z nehnuteľností, daň za psa

Obec Boleráz  ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2019, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im  vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, predali  nehnuteľnosť, darovali nehnuteľnosť,  stali sa vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2019 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Boleráze na rok 2020 do 31.01.2020.  Ďalej oznamuje občanom, ktorí v roku 2019 dovŕšili vek 62 rokov alebo sa v roku 2019 stali držiteľmi  preukazu ZŤP a doteraz im nebola pri bezpodielovom vlastníctve ... viac