Archívy autora: Renáta Srnková

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 17.12.2019

Obec Boleráz, Obecný úrad v Boleráze, 919 08 v  Boleráze 12.12.2019   POZVÁNKA Podľa § 13, odst. 4 písm.a/ zákona  SNR o obecnom zriadení zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Boleráze, ktoré sa uskutoční  dňa  17.12. 2019  /utorok / o 18.00 hod. v zasadačke KD v Boleráze Program:  1./  Zahájenie, určenie overovateľov  2./  Rozpočtové opatrenia č. 22 -25  3./  ÚPN Obce Boleráz – Zmeny 02/2017  4./  Rôzne  5./  Uznesenia, záver                                                                                     Ing. Pavol Mackovčín                                 ... viac

Úspech Tobiaša Kittu na majstrovstvách sveta v Číne

  Od 14.6. – do 18.6.2019 sa Tobiáš Kitta zúčastnil Majstrovstiev sveta vo wushu(kung fu)v Emeishane v Číne,kde sa mu v silnej konkurencii podarilo získať striebornú medailu za zostavu so zbraňou-palicou a bronzovú medailu za zostavu bez zbrane.Súťaže sa zúčastnilo 48 krajín a vyše 5000 súťažiacich. Tobiašovi srdečne blahoželáme a želáme  mu veľa športových úspechov Obec Boleráz  

Vjazdy k rodinným domom

Obec Boleráz upozorňuje občanov, aby realizovali vjazdy k jestvujúcim domom a tak isto aj k novostavbám na základe ohlásenia drobnej stavy.  Ak povolenie vjazdu neohlásite písomne na obci Boleráz, stavby sa považujú za čierne stavby. Vjazdy môžete realizovať len na základe písomného rozhodnutia obce. Vjazdy sa väčšinou realizujú na obecných pozemkoch. K povoleniu vjazdu potrebujete tlačivo na ohlásenie drobnej stavby jednoduchú projektovú dokumentáciu , vyznačenie vjazdu na katastrálnej mape , rozmery odstavnej plochy na obecnom priestranstve jednoduchý technický popis, z čoho bude vjazd zrealizovaný, použité ... viac