UMELECKÉ SPOLKY

BrezinkaBREZINA a BREZINKA

Súbory detská ľudová hudba BREZINKA a ľudová hudba BREZINA sa zameriavajú na obnovu, šírenie a predovšetkým ochranu tradičnej ľudovej kultúry v jej pôvodnom obraze, v snahe o zachovanie  jej autentickej predlohy, opierajúc sa o etnologický výskum  obce.

 • vedenie: PhDr. Lenka Pobiecka – Danišová, Mgr. Tibor Pobiecky
 • rok založenia DĽH Brezinka :1990
 • rok založenia ĽH Brezina:  2007

MaderánekĽudovo – výtvarný krúžok MADERÁNEK

 • vedenie: Božena Pobiecka
 • rok založenia súboru: 1997

 

 

 


RadosťTanečný  krúžok  RADOSŤ

 

 • vedenie: Mgr. Júlia Porubčanová
 • rok založenia súboru: 2005

V obci Boleráz pôsobilo od roku 2005 vysunuté pracovisko tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Trnave, z ktorého sa vyvinul Tanečný krúžok RADOSŤ, pôsobiaci pri Obecnom úrade Boleráz. Za uplynulé roky sme s deťmi obnovili ľudové tradície počas ročného zvykoslovia (Fašiangy, Vynášanie Moreny, chodenie s májikom na Kvetnú nedeľu, Stavanie májov, Juniáles, Hody, Zabíjačka, Mikuláš, Lucie, Traja králi). Okrem toho sme sa zamerali aj na projekty z moderného tanca a iných tanečných techník  (mažoretky, country tance, kabaret, muzikál). V neposlednom rade sú to aj tanečné spracovania rozprávok  s hovoreným slovom (Šípková Ruženka, O chrobáčikovi, Vianočný sen), ktorými sa najviac prihovárame detskému divákovi. V tomto trende chceme aj naďalej pokračovať, rozdávať radosť, pozdvihovať kultúrnu úroveň života ľudí na dedine a zmysluplne napĺňať voľný čas našich detí.


Dedinská folklórna skupina BOLERAŽAN

 • vedenie: Iveta Danišová, Ing. Iveta Kyselicová
 • hudobný sprievod: Miroslav Landrišič
 • rok založenia súboru: 2006

Vznik  dedinskej folklórnej skupiny Boleražan  sa datuje do roku 2006. Nadšenci v rôznom veku z dôvodu záujmu o ľudové  tradície, ktoré je potrebné zachovať pre nasledujúce generácie, prišli s nápadom   zabaviť obyvateľov obce, ako  aj seba samých.
Prvá akcia, ktorú členovia skupiny zorganizovali a organizujú každoročne,  je  obchôdzka na Mikuláša. Členovia vyzdobia a vysvietia traktor s vlečkou, prezlečú sa do masiek  anjelov,  Mikuláša a čertov. Ženská časť skupiny napečie medovníčky, obstará sladkosti, jabĺčka, orechy a podobné maškrty a prechádzajú  od domu k domu. Pesničkami a  tancom  prinášajú do domu smiech, no i plač,  podľa toho,  ako deti a ostatní členovia rodín v danom roku poslúchali…
BoleražanĎalšou, každoročne  opakujúcou sa akciou, ktorú Folklórna skupina Boleražan  organizuje za spolupráce Obecného úradu Boleráz, ostatných dedinských súborov, Dobrovoľného hasičského zboru Boleráz a Klčovany a ďalších dobrovoľníkov, sú fašiangové slávnosti. Aj pri tejto príležitosti  členovia vyzdobia traktor, spoločne vymyslia a vyrobia rôzne masky – od čertov, väzňov, kominárov, vodníkov, cigánok, mafiánov,  až po krojované staršie ženy. Na traktore obchádzajú  dedinu, zastavujú sa postupne v domoch,  vytancujú domácich, zaspievajú si spolu  ľudové pesničky   a takto prinesú  zábavu  priamo  do príbytkov obyvateľov.  Slávnostný pochod obcou je zakončený kultúrnym programom  a dedinskou zábavou končiacou sa známym zvykom – pochovaním basy. Členovia folklórnej skupiny sa zúčastňujú aj na ďalších obecných akciách ako je stavanie a váľanie májov, vynášanie Moreny a vítanie jari na  Kvetnú  nedeľu.
Dobrovoľná folklórna skupina Boleražan sa takto snaží počas jednotlivých tradičných sviatkov v roku  priniesť  radosť do domov obyvateľov obce a pripomenúť si tradície našich starých otcov a materí v dnešnom uponáhľanom živote.


BolerazDetská spevácka skupina BOLERÁZ

 • vedenie: Mgr.  Alena  Mackovčínová
 • hudobný sprievod: Miroslav Landrišič
 • rok založenia súboru: 2005

Detská spevácka skupina  BOLERÁZ  pôsobí pri Základnej škole s materskou školou Boleráz. Nadviazala na bohatú tradíciu speváckych skupín, ktoré pôsobili pri Základnej škole. Počet spevákov aj speváčok sa každoročne mení. Vždy začína nová a nová práca. Spevácka skupina sa zúčastňuje podujatí, ktoré organizuje Červený kríž, Kultúrna komisia pri Obecnom úrade Boleráz a Základná škola s materskou školou Boleráz.