Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Oznamujeme občanom, že Okresný súd v Trnave podáva návrh na zvolenie prísediacich pre tunajší súd.  Kandidáti z radov občanov obce, ktorí majú záujem o uvedenú funkciu sa môžu prihlásiť do 26. októbra 2018 na obecný úrad. Obecné zastupiteľstvo zvolí z  prihlásených  občanov, kandidátov na prísediacich okresného súdu. Noví kandidáti by mali byť zvolení z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu a spĺňajú predpoklady na voľbu ,a to: v deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie bezúhonnosť a morálne ... viac

Odpis stavu vodomerov

Oznamujeme občanom, že pracovníci firmy TAVOS budú od 24.9.2018 odpisovať stavy vodomerov. Firma TAVOS prosí občanov, ktorí nemajú prístupné vodomery aby stavy vodomerov umiestnili na viditeľné miesto. (Tento príspevok platí do 20.10.2018 07:00) Tlačiť alebo uložiť