Participatívny rozpočet Trnavskej župy 2020- I.kolo verejných stretnutí

Dňa 23.1.2020 sa v priestoroch kultúrneho domu  obce Smolenice uskutoční verejné stretnutie k druhému ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Následne sa podobné stretnutie uskutoční i dňa 28.1.2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave. Začiatok oboch stretnutí je naplánovaný na 17:00. Pre viac informácií navštívte stránku www.tvorimekraj.sk, alebo facebook ´Tvoríme kraj´. Tešíme sa na Vašu účasť.“     (Tento príspevok platí do 29.01.2020 10:36) Tlačiť alebo uložiť

Podávanie daňových priznaní na rok 2020 – daň z nehnuteľností, daň za psa

Obec Boleráz  ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2019, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im  vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, predali  nehnuteľnosť, darovali nehnuteľnosť,  stali sa vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2019 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Boleráze na rok 2020 do 31.01.2020.  Ďalej oznamuje občanom, ktorí v roku 2019 dovŕšili vek 62 rokov alebo sa v roku 2019 stali držiteľmi  preukazu ZŤP a doteraz im nebola pri bezpodielovom vlastníctve ... viac

VZN č. 103/2019 vyhlásenie záväznej časti Zmeny 02/2017 ÚPN Obce Boleráz

VZN č. 1032019 – vyhlásenie záväznej časti Zmeny 022017 ÚPN OPn Obce Boleráz Obce Boleráz5- príloha č.1 k VZN5a- Limity a regulatívy rozvoja – Zmena 02 2017 ÚPN obce Boleráz5b- Schéma záväzných častí a VPS – Zmena 02 2017 ÚPN obce Boleráz2-príl. č.1 k uzn. – Správa o prerokovaní (Tento príspevok platí do 19.01.2020 15:05) Tlačiť alebo uložiť

Hlasovací preukaz

Informácia pre voliča Oznámenie adresy na doručovanie o vydanie hlas. preukaz Žiadosť o hlasovací preukaz pre voľby NR SR_ zaslať poštou Žiadosť o hlasovací preukaz pre voľby NR SR osobne Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a spolnomocnenie na jeho prevzatie (Tento príspevok platí do 28.02.2020 08:37) Tlačiť alebo uložiť