Verejná vyhláška – prerokovanie zmeny ÚPN 02/2017

Obec Boleráz oznamuje občanom , že prebieha  prerokovanie Zmeny 02/2017 ÚPN Obce Boleráz  Verejnou vyhláškou. Projektová dokumentácia v papierovej forme je uložená na Obecnom úrade  Boleráz, je prístupná občanom k nahliadnutiu. V elektronickej forme je zverejnená na stránke obce Boleráz v časti  DOKUMENTY – Územné plánovanie. Prerokovanie bude prebiehať v 30 dňovej zákonnej lehote od 13.06.2019  – 12.07.2019 vrátane. Bližšie info viď príloha S22C-119061308400 (Tento príspevok platí do 20.07.2019 07:59) Tlačiť alebo uložiť

Vjazdy k rodinným domom

Obec Boleráz upozorňuje občanov, aby realizovali vjazdy k jestvujúcim domom a tak isto aj k novostavbám na základe ohlásenia drobnej stavy.  Ak povolenie vjazdu neohlásite písomne na obci Boleráz, stavby sa považujú za čierne stavby. Vjazdy môžete realizovať len na základe písomného rozhodnutia obce. Vjazdy sa väčšinou realizujú na obecných pozemkoch. K povoleniu vjazdu potrebujete tlačivo na ohlásenie drobnej stavby jednoduchú projektovú dokumentáciu , vyznačenie vjazdu na katastrálnej mape , rozmery odstavnej plochy na obecnom priestranstve jednoduchý technický popis, z čoho bude vjazd zrealizovaný, použité ... viac