13.3.2019 sa otvára zberný dvor

Oznamujeme občanom , že  13.3.2019 sa otvára zberný dvor                       Zberný dvor Obce Boleráz Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci  Boleráz, fyzické osoby ktoré vlastnia nehnuteľnosť v katastri obce Boleráz a Klčovany.     Prevádzkové hodiny zberného dvora:    pondelok                 od  10.00 –  do 14.00 hod.    streda                     od  12.00 –  do 16.30 hod.   sobota                    od  10.00 –  do 14.00 hod.   Kontaktná osoba  Ing. Viliam Miškovič ,Tel. kontakt : 0948 348 583 email: zbernydvor@kah.sk                                                                       ... viac

Participatívny rozpočet Trnavského samosprávneho kraja

Vážení občania Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať  projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.V rámci Participatívneho rozpočtu môže ktokoľvek predložiť nápady na projekty. Trnavská župa je pripravená finančne podporiť aktívnych ľudí, ktorým záleží na rozvoji v našej obci. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. Verejné stretnutie občanov Výzva PR pre TTSK pre ročník 2019 – WEB (1)   Tlačiť alebo uložiť