Zubná pohotovosť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o. bude prevádzkovať od 11.3.2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Piešťanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť bude opäť prevádzkovaná v krajskom meste. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok, streda, piatok   17:00 – 22:00 Sobota, nedeľa 10:00 – 22:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v utorok a štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Viac info na www.zubnapohotovostTT.sk         ... viac

Upozornenie – PZ Trstín

Vážení občania, vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám  ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie PZ v Trstíne Vás za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňuje na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov ich osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami, ako i používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami. Tlačiť alebo uložiť

Krízové stredisko Trnava

Potrebujete pomoc? Neviete, s kým sa poradiť? Cítite sa týrané a zneužívané? Viete o niekom, kto sa nachádza v bezvýchodiskovej situácii?  Krízové stredisko v Trnave poskytuje starostlivosť: maloletému, ktorého výchova je vážne ohrozená alebo narušená, ktorý je týraný, zneužívaný, zanedbávaný alebo maloletému s poruchami správania, osamelému rodičovi s maloletým, plnoletá fyzická osoba, ktorých život alebo zdravie je ohrozené alebo sa nachádzajú v krízovej situácii Tel.:033/598 39 11, 0902/469026, 0903/435981, URL: www.krizovestredisko.zupa-tt.sk E-mail: krizovestredisko@zupa-tt.sk Na pomoc klientom KS bolo zriadené Občianske združenie „Krízové centrum Trnava“ URL: www.krizovestrediskott.sk Národná linka pre ženy ... viac

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Boleráz

Názov projektu :  Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Boleráz Žiadateľ : Obec Boleráz Výzva – kód výzvy:         KaHR – 22VS-1001 Kód projektu  v ITMS:   25120220317 Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Opatrenie 2.2.:  Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, poskytnutá dotácia  113 968,95  € Vďaka  podpore z EÚ sa podarilo zrekonštruovať VO  na hlavnej ulici v obci Boleráz. Osadených bolo 37 pozinkovaných stožiarov, 38 ks svietidiel výbojkových – SGS 253,99 W na výložník a 1 ks rozvádzač RVO pracujúci v dvoch režimoch. Realizáciou projektu sa dosiahlo ... viac