DAŇOVÉ DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 4, s celkovou veľkosťou 5,5 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 914


DAŇOVÉ DOKUMENTY (4)

   Štvrtročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie (veľkosť: 128,3 kB | pridané: 01.06.2017)

   Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - tlačivá (veľkosť: 5,3 MB | pridané: 16.01.2017)

   Prehlásenie spoluvlastníkov nehnuteľností (veľkosť: 39,0 kB | pridané: 12.01.2011)

   Oznámenie o rozhodujúcich skutočnostiach pre vznik a zánik daňovej povinnosti v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miest. poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 29,5 kB | pridané: 19.10.2010)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.