SÚBORY NA PREVZATIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 343, s celkovou veľkosťou 218,8 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 75 618


CIVILNÁ OCHRANA (5)

   Informácie pre obyvateľstvo o civilnej ochrane (veľkosť: 103,0 kB | pridané: 12.12.2019)

   Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 06.12.2016)

   Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach - brožúra (veľkosť: 1,6 MB | pridané: 12.08.2016)

   Leták (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 07.06.2016)

   Úlohy civilnej ochrany (veľkosť: 84,0 kB | pridané: 07.06.2016)


DAŇOVÉ DOKUMENTY (3)

   Štvrtročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie (veľkosť: 128,3 kB | pridané: 01.06.2017)

   Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - tlačivá (veľkosť: 5,3 MB | pridané: 16.01.2017)

   Prehlásenie spoluvlastníkov nehnuteľností (veľkosť: 39,0 kB | pridané: 12.01.2011)


EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA (5)

   Demografické údaje Obce Boleráz k 31.12.2019 (veľkosť: 184,7 kB | pridané: 09.01.2020)

   Žiadosť o určenie súpisného čísla (veľkosť: 288,7 kB | pridané: 15.11.2019)

   Demografické údaje k 6.7.2018 (veľkosť: 153,6 kB | pridané: 06.07.2018)

   Demografické údaje (veľkosť: 149,1 kB | pridané: 07.03.2018)

   Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (veľkosť: 25,0 kB | pridané: 02.07.2008)


FINANČNÉ DOKUMENTY (52)

   Schvlen_programov_rozpoet_r.2020-2022_Obec_Bolerz.xlsx (veľkosť: 48,6 kB | pridané: 16.12.2019)

   Schvlen_rozpoet_Z_s_M_Bolerz_r._2020-2022_tab.xlsx (veľkosť: 35,6 kB | pridané: 16.12.2019)

   daje_o_skutonom_plnen_rozpotu_2017_-_2019.xlsx (veľkosť: 51,9 kB | pridané: 16.12.2019)

   Schvlen_programov_rozpoet_r._2020_-2022_-_text.doc (veľkosť: 574,5 kB | pridané: 16.12.2019)

   Rozpočtový harmonogram na r. 2020 (veľkosť: 44,5 kB | pridané: 09.10.2019)

   Konsolidovaná výročná správa r. 2018 (veľkosť: 5,3 MB | pridané: 27.06.2019)

   Záverečný účet r. 2018 (veľkosť: 15,2 MB | pridané: 27.06.2019)

   daje_o_skutonom_plnen_rozpotu_2016_-_2018.xlsx (veľkosť: 46,4 kB | pridané: 06.11.2018)

   Schvlen_programov_rozpoet_r._2019-2021.xlsx (veľkosť: 47,6 kB | pridané: 06.11.2018)

   Schvlen_programov_rozpoet_r._2019_-2021_-_text.doc (veľkosť: 582,5 kB | pridané: 06.11.2018)

   Rozpočtový harmonogram na rok 2019 (veľkosť: 552,6 kB | pridané: 17.09.2018)

   Záverečný účet r. 2017 (veľkosť: 15,3 MB | pridané: 11.07.2018)

   Schválený programový rozpočet 2018 -2020 (veľkosť: 44,2 kB | pridané: 18.12.2017)

   daje_o_skutonom_plnen_rozpotu_2015_-_2017.xlsx (veľkosť: 45,2 kB | pridané: 18.12.2017)

   Schválený programový rozpočet 2018 -2020 (textová časť) (veľkosť: 590,5 kB | pridané: 18.12.2017)

   Rozpočtový harmonogram na rok 2018 (veľkosť: 588,6 kB | pridané: 05.09.2017)

   Záverečný účet 2016 (veľkosť: neznámy | pridané: 03.07.2017)

   daje_o_skutonom_plnen_rozpotu_2014_-_2016.xlsx (veľkosť: 41,7 kB | pridané: 24.11.2016)

   Schvlen_programov_rozpoet__r._2017-2019textov_as.doc (veľkosť: 558,5 kB | pridané: 24.11.2016)

   Schválený programový rozpočet na r. 2017 - 2019 (veľkosť: 40,7 kB | pridané: 24.11.2016)

   Rozpočtový harmonogram r.2017 (veľkosť: 351,4 kB | pridané: 19.09.2016)

   Záverečný účet za rok 2015 (veľkosť: 140,0 kB | pridané: 06.07.2016)

   Údaje o skutočnom plnení rozpočtu rok 2013,2014, 2015 (veľkosť: 46,6 kB | pridané: 17.12.2015)

   Schválený programový rozpočet r. 2016-2018 (veľkosť: 40,2 kB | pridané: 17.12.2015)

   Programový rozpočet 2016-2018 (veľkosť: 567,0 kB | pridané: 17.12.2015)

   Rozpočtový harmonogram 2016 (veľkosť: 43,5 kB | pridané: 18.09.2015)

   Záverečný účet 2014 (veľkosť: 127,3 kB | pridané: 29.06.2015)

   Programový rozpočet 2015-2017 - textová časť (veľkosť: 574,0 kB | pridané: 18.11.2014)

   Programový rozpočet 2015-2017 (veľkosť: 40,1 kB | pridané: 18.11.2014)

   Plnenie rozpočtu 2012-2013 (veľkosť: 42,7 kB | pridané: 18.11.2014)

   Rozpočtový harmonogram 2015 (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 22.09.2014)

   Sadzobník správnych poplatkov obce Boleráz (veľkosť: 31,8 kB | pridané: 21.08.2014)

   Záverečný účet 2013 (veľkosť: 119,8 kB | pridané: 18.07.2014)

   Rozpočtový harmonogram 2014 (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 26.11.2013)

   Programový rozpočet 2014-2016 - textová časť (veľkosť: 541,5 kB | pridané: 26.11.2013)

   Programový rozpočet 2014-2016 (veľkosť: 38,9 kB | pridané: 26.11.2013)

   Plnenie rozpočtu 2011-2012 (veľkosť: 46,4 kB | pridané: 07.11.2013)

   Záverečný účet 2012 (veľkosť: 388,5 kB | pridané: 18.06.2013)

   Programový rozpočet 2013-2015 (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 08.12.2012)

   Rozpočtový harmonogram 2013 (veľkosť: 348,3 kB | pridané: 05.11.2012)

   Programový rozpočet 2012-2014 - tabuľková časť (veľkosť: 105,5 kB | pridané: 16.12.2011)

   Programový rozpočet 2012-2014 - textová časť (veľkosť: 205,5 kB | pridané: 10.11.2011)

   Záverečný účet 2010 (veľkosť: 341,5 kB | pridané: 22.07.2011)

   Programový rozpočet 2010-2012 (veľkosť: 67,5 kB | pridané: 22.07.2011)

   Programový rozpočet 2011-2013 - textová časť (veľkosť: 213,5 kB | pridané: 08.12.2010)

   Programový rozpočet 2011-2013 (veľkosť: 140,5 kB | pridané: 08.12.2010)

   Programový rozpočet 2010-2012 - textová časť (veľkosť: 217,0 kB | pridané: 08.12.2010)

   Záverečný účet 2009 - prílohy (veľkosť: 71,5 kB | pridané: 30.07.2010)

   Záverečný účet 2009 (veľkosť: 324,0 kB | pridané: 30.07.2010)

   Záverečný účet 2008 (veľkosť: 324,0 kB | pridané: 09.06.2009)

   Programový rozpočet 2009-2011 - textová časť (veľkosť: 233,5 kB | pridané: 09.12.2008)

   Programový rozpočet 2009-2011 - tabuľková časť (veľkosť: 139,5 kB | pridané: 09.12.2008)


OBECNÉ DOKUMENTY (10)

   Program odpadového hospodárstva na roky 2016 -2020 (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 14.08.2019)

   Finálny rokovací poriadok (veľkosť: 80,5 kB | pridané: 23.04.2019)

   Zásady zriaďovania a úlohy komisií OZ v Boleráze (veľkosť: 77,0 kB | pridané: 23.04.2019)

   Informácie pre dotknuté osoby podľa ust. § 20 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (veľkosť: 187,8 kB | pridané: 11.10.2018)

   Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2022 (veľkosť: 948,1 kB | pridané: 04.07.2018)

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Boleráz na roky 2015-2025 (veľkosť: 1,3 MB | pridané: 03.12.2015)

   Program odpadového hospodárstva Obce Boleráz (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 02.05.2014)

   Štatút obce Boleráz (veľkosť: 522,2 kB | pridané: 19.02.2013)

   Zásady hospodárenia s majetkom v obci Boleráz (veľkosť: 106,0 kB | pridané: 08.12.2012)

   Zásady hospodárenia s financiami v obci Boleráz (veľkosť: 179,0 kB | pridané: 08.12.2012)


OSTATNÉ DOKUMENTY (3)

   Oznámenie o začatí konania - výrub drevín (veľkosť: 152,0 kB | pridané: 23.02.2016)

obec Boleráz ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začalo konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov obce Dolné Dubové

   Splnomocnenie (veľkosť: 27,0 kB | pridané: 02.07.2008)

   Čestné vyhlásenie (veľkosť: 25,5 kB | pridané: 02.07.2008)


STAVEBNÉ KONANIE (21)

   Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miesta (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 06.11.2018)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (veľkosť: 21,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia podľa § 71 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 15 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 03.06.2015)


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (16)

   Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. etapa (veľkosť: 78,1 kB | pridané: 13.11.2019)

   Výzva- Súťažné podklady kanalizácia Boleráz 2. etapa (veľkosť: 575,1 kB | pridané: 19.08.2019)

   Dostavba hasičskej zbrojnice - súťažné podklady (veľkosť: 504,3 kB | pridané: 29.05.2019)

   Výzva na predkladanie ponúk - Zberný dvor triedeného komunálneho odpadu - popis projektu (veľkosť: 317,0 kB | pridané: 03.01.2017)

   Výzva na predkladanie ponúk - Zberný dvor triedeného komunálneho odpadu (veľkosť: 412,8 kB | pridané: 03.01.2017)

   Dobudovanie kanalizácie-Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (veľkosť: 89,4 kB | pridané: 14.02.2014)

   Dobudovanie kanalizácie-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - KRITÉRIA (veľkosť: 45,0 kB | pridané: 04.02.2014)

   Projektová dokumentácia–realizačný projekt k stavbe Rekonštrukcia verejného osvetlenia–hlavná cesta – II. etapa (oznámenie o zadávaní zákazky) (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 28.01.2014)

   Dobudovanie kanalizácie-Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky (veľkosť: 45,0 kB | pridané: 10.01.2014)

   Dobudovanie kanalizácie-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - OSTATNÉ (veľkosť: 48,2 kB | pridané: 28.12.2013)

   Dobudovanie kanalizácie-Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) (veľkosť: 61,8 kB | pridané: 21.12.2013)

   Dobudovanie kanalizácie-Výzva na predloženie ponuky (veľkosť: 25,7 kB | pridané: 09.12.2013)

   Rekoštrukcia osvetlenia-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - KRITÉRIA (veľkosť: 138,6 kB | pridané: 11.09.2013)

   Rekonštrukcia osvetlenia-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - OSTATNÉ (veľkosť: 138,4 kB | pridané: 12.08.2013)

   Výmena strešného plášťa-Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (veľkosť: 35,1 kB | pridané: 23.07.2013)

   Výmena strešného plášťa-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - OSTATNÉ (veľkosť: 54,5 kB | pridané: 15.07.2013)


VOLEBNÉ DOKUMENTY (10)

   Oznámenie o čase a mieste konania volieb (veľkosť: 305,5 kB | pridané: 11.10.2018)

   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a voľby do Obecného zastupiteľstva v Boleráze (veľkosť: 385,4 kB | pridané: 26.09.2018)

   Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí (veľkosť: 214,7 kB | pridané: 27.07.2018)

   Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňa vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí (veľkosť: 11,3 kB | pridané: 23.07.2018)

   Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (veľkosť: 228,9 kB | pridané: 12.07.2018)

   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (veľkosť: 20,8 kB | pridané: 09.07.2018)

   Výsledky hlasovania v obci Boleráz vo voľbách do NR SR konaných 10.marca 2012 (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 12.03.2012)

   Výsledky volieb v obci Boleráz do obecného zastupiteľstva a starostu obce konané dňa 27.11. 2010 (veľkosť: 26,0 kB | pridané: 19.01.2011)

   Oznamenie o počte obyvateľov v obci Boleráz (veľkosť: 28,0 kB | pridané: 02.09.2010)

   Výsledky hlasovania v obci Boleráz vo volbách do NR SR konaných 12. júna 2010 (veľkosť: 43,5 kB | pridané: 14.06.2010)


ZÁPISNICE A UZNESENIA (100)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 17.12.2019 (veľkosť: 33,9 kB | pridané: 12.02.2020)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.11.2019 (veľkosť: 46,5 kB | pridané: 09.01.2020)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 6.11.2019 (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 10.12.2019)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2.10.2019 (veľkosť: 23,5 kB | pridané: 28.10.2019)

   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.9.2019 (veľkosť: 20,8 kB | pridané: 25.09.2019)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 08.08.2019 (veľkosť: 4,7 MB | pridané: 26.08.2019)

   Zápisnica s rokovania obecného zastupiteľstva 13.6.2019 (veľkosť: 64,1 kB | pridané: 31.07.2019)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.04.2019 (veľkosť: 45,3 kB | pridané: 27.04.2019)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.02.2019 (veľkosť: 33,1 kB | pridané: 04.03.2019)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.12.2018 (veľkosť: 31,9 kB | pridané: 20.12.2018)

   Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 06.12.2018 (veľkosť: 120,5 kB | pridané: 12.12.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2018 (veľkosť: 36,4 kB | pridané: 04.12.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2018 (veľkosť: 28,2 kB | pridané: 10.11.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 4.10.2018 (veľkosť: 35,5 kB | pridané: 08.10.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.7.2018 (veľkosť: 31,8 kB | pridané: 30.07.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2018 (veľkosť: 32,5 kB | pridané: 04.07.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.6.2018 (veľkosť: 20,6 kB | pridané: 12.06.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.4.2018 (veľkosť: 35,7 kB | pridané: 30.04.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 01.03.2018 (veľkosť: 34,2 kB | pridané: 05.04.2018)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2017 (veľkosť: 42,7 kB | pridané: 06.12.2017)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.11.2017 (veľkosť: 35,9 kB | pridané: 20.11.2017)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2017 (veľkosť: 28,4 kB | pridané: 27.09.2017)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.8.2017 (veľkosť: 43,7 kB | pridané: 30.08.2017)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.6.2017 (veľkosť: 45,9 kB | pridané: 22.07.2017)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.06.2017 (veľkosť: 31,1 kB | pridané: 12.06.2017)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.05.2017 (veľkosť: 45,7 kB | pridané: 15.05.2017)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.3.2017 (veľkosť: 44,2 kB | pridané: 19.03.2017)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.1.2017 (veľkosť: 27,6 kB | pridané: 07.02.2017)

   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2016 (veľkosť: 22,2 kB | pridané: 14.12.2016)

   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 22.11.2016 (veľkosť: 49,4 kB | pridané: 25.11.2016)

   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 22.9.2016 (veľkosť: 23,9 kB | pridané: 24.09.2016)

   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.08.2016 (veľkosť: 22,9 kB | pridané: 21.09.2016)

   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.6.2016 (veľkosť: 36,1 kB | pridané: 11.07.2016)

   zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 19.05.2016 (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 17.06.2016)

   Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 14.04.2016 (veľkosť: 58,3 kB | pridané: 18.04.2016)

   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.3.2016 (veľkosť: 35,2 kB | pridané: 14.03.2016)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2015 (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 22.12.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2015 (veľkosť: 40,3 kB | pridané: 17.12.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2015 (veľkosť: 31,6 kB | pridané: 28.10.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.08.2015 (veľkosť: 20,8 kB | pridané: 03.09.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.06.2015 (veľkosť: 27,7 kB | pridané: 05.07.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.05.2015 (veľkosť: 36,1 kB | pridané: 13.06.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.04.2015 (veľkosť: 55,4 kB | pridané: 16.04.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.02.2015 (veľkosť: 43,5 kB | pridané: 13.02.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2014 (veľkosť: 20,2 kB | pridané: 07.01.2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.11.2014 (veľkosť: 28,2 kB | pridané: 06.12.2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2014 (veľkosť: 36,5 kB | pridané: 08.11.2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.08.2014 (veľkosť: 28,8 kB | pridané: 14.09.2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2014 (veľkosť: 34,3 kB | pridané: 13.07.2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.05.2014 (veľkosť: 32,7 kB | pridané: 16.06.2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.04.2014 (veľkosť: 34,5 kB | pridané: 16.04.2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.03.2014 (veľkosť: 52,0 kB | pridané: 16.03.2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2013 (veľkosť: 27,1 kB | pridané: 10.01.2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.11.2013 (veľkosť: 30,7 kB | pridané: 10.12.2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.09.2013 (veľkosť: 26,8 kB | pridané: 27.09.2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2013 (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 14.07.2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.05.2013 (veľkosť: 253,5 kB | pridané: 16.06.2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.04.2013 (veľkosť: 360,1 kB | pridané: 20.05.2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2013 (veľkosť: 192,3 kB | pridané: 13.03.2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.02.2013 (veľkosť: 312,9 kB | pridané: 03.03.2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2013 (veľkosť: 679,6 kB | pridané: 13.02.2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2012 (veľkosť: 272,4 kB | pridané: 13.12.2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.09.2012 (veľkosť: 510,8 kB | pridané: 28.09.2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2012 (veľkosť: 207,7 kB | pridané: 09.07.2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.05.2012 (veľkosť: 239,0 kB | pridané: 10.06.2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.04.2012 (veľkosť: 171,8 kB | pridané: 15.04.2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.03.2012 (veľkosť: 250,2 kB | pridané: 20.03.2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2011 (veľkosť: 190,4 kB | pridané: 30.12.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2011 (veľkosť: 81,5 kB | pridané: 07.12.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.10.2011 (veľkosť: 94,5 kB | pridané: 11.11.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2011 (veľkosť: 80,5 kB | pridané: 14.10.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2011 (veľkosť: 84,0 kB | pridané: 11.09.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.03.2011 (veľkosť: 101,0 kB | pridané: 21.06.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.01.2011 (veľkosť: 80,0 kB | pridané: 21.03.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.12.2010 (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 08.02.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.12.2010 (veľkosť: 57,0 kB | pridané: 08.02.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2010 (veľkosť: 127,0 kB | pridané: 08.02.2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.09.2010 (veľkosť: 104,5 kB | pridané: 23.11.2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.09.2010 (veľkosť: 46,5 kB | pridané: 22.09.2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.06.2010 (veľkosť: 95,5 kB | pridané: 22.09.2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2010 (veľkosť: 63,5 kB | pridané: 22.06.2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.03.2010 (veľkosť: 83,5 kB | pridané: 10.05.2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2010 (veľkosť: 95,0 kB | pridané: 18.03.2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2009 (veľkosť: 112,0 kB | pridané: 22.01.2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2009 (veľkosť: 112,0 kB | pridané: 22.01.2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2009 (veľkosť: 165,0 kB | pridané: 23.11.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.09.2009 (veľkosť: 101,5 kB | pridané: 19.10.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.07.2009 (veľkosť: 62,5 kB | pridané: 13.09.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.06.2009 (veľkosť: 87,5 kB | pridané: 13.09.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.05.2009 (veľkosť: 92,5 kB | pridané: 24.06.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.03.2009 (veľkosť: 107,5 kB | pridané: 11.05.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.02.2009 (veľkosť: 92,0 kB | pridané: 03.04.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.01.2009 (veľkosť: 136,0 kB | pridané: 30.01.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2008 (veľkosť: 118,0 kB | pridané: 10.01.2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.10.2008 (veľkosť: 83,5 kB | pridané: 30.10.2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.08.2008 (veľkosť: 74,5 kB | pridané: 20.09.2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2008 (veľkosť: 92,5 kB | pridané: 20.08.2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.05.2008 (veľkosť: 63,0 kB | pridané: 16.05.2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.04.2008 (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 12.04.2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.10.2007 (veľkosť: 108,0 kB | pridané: 10.10.2007)


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (56)

   VZn č.103/2019 - Zmena 02/2017 ÚPN obce Boleráz (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 19.12.2019)

   VZN č.102/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení (veľkosť: 23,4 kB | pridané: 13.11.2019)

   VZN č. 101/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 39,7 kB | pridané: 13.11.2019)

   VZN č.100 O užívaní verejných priestranstiev (veľkosť: 27,5 kB | pridané: 14.08.2019)

   VZN č. 99 O cenách a prevodoch pozemkov (veľkosť: 51,0 kB | pridané: 14.08.2019)

   VZN č. 98 o podmienkach poskytovania dotácií a darov z rozpočtu obe (veľkosť: 22,6 kB | pridané: 14.08.2019)

   VZN č. 96 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl (veľkosť: 21,8 kB | pridané: 14.08.2019)

   VZN č. 97 O udeľovaní čestného občianstva obce Boleráz, Ceny obce Boleráz a Ceny starostu obce Boleráz (veľkosť: 16,4 kB | pridané: 12.08.2019)

   VZN č. 95/2019 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Boleráz (veľkosť: 17,1 kB | pridané: 14.06.2019)

   S22C-119051307580.pdf (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 03.03.2019)

Smernica o ochrane oznamovateľov

   VZN obce Boleráz č. 94/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 40,9 kB | pridané: 04.12.2018)

   VZN č. 93/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Boleráz (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 05.11.2018)

   VZN č.92 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 17,0 kB | pridané: 05.11.2018)

   VZN č.91 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 412,8 kB | pridané: 06.12.2017)

   VZN č.90/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (veľkosť: 39,8 kB | pridané: 05.12.2017)

   VZN č. 89 - o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 18,0 kB | pridané: 30.06.2017)

   VZN Obce Boleráz č.88/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií (veľkosť: 16,2 kB | pridané: 30.06.2017)

   VZN č. 87 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou (veľkosť: 54,5 kB | pridané: 17.03.2017)

   VZN č. 86 o financovaní materskej školy a školských zariadení (veľkosť: 23,9 kB | pridané: 23.12.2016)

   VZN č.85 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (veľkosť: 130,0 kB | pridané: 23.11.2016)

   VZN č.84/2016 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 18,0 kB | pridané: 25.08.2016)

   VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (veľkosť: 47,1 kB | pridané: 27.06.2016)

   VZN č. 81/2015 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 23,0 kB | pridané: 27.11.2015)

   VZN č. 80/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2016 (veľkosť: 128,5 kB | pridané: 27.11.2015)

   VZN č. 79/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku v Boleráze a v Klčovanoch (veľkosť: 38,8 kB | pridané: 13.11.2015)

   VZN č. 78/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Boleráz (veľkosť: 30,6 kB | pridané: 13.11.2015)

   VZN č. 77/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2015 (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 13.01.2015)

   VZN č. 76/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 18,1 kB | pridané: 05.11.2014)

   VZN č. 75/2013 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 73 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 21,2 kB | pridané: 20.12.2013)

   VZN č. 74/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2014 (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 20.12.2013)

   VZN č. 73/2013 O financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 161,3 kB | pridané: 16.05.2013)

   VZN č. 72/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2013 (veľkosť: 129,5 kB | pridané: 18.01.2013)

   VZN č. 71/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska - DODATOK (veľkosť: 26,5 kB | pridané: 16.12.2011)

   VZN č. 70/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2012 (veľkosť: 75,5 kB | pridané: 16.12.2011)

   VZN č. 69/2011 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz (veľkosť: 68,0 kB | pridané: 16.12.2011)

   VZN č. 68/2011 O výške nájomného v obecných nájomných bytoch (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 25.10.2011)

   VZN č. 67/2011 ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k VZN č. 52/2008 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 30,5 kB | pridané: 30.09.2011)

   VZN č. 66/2011 ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k VZN č. 52/2008 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 30,5 kB | pridané: 19.09.2011)

   VZN č. 65/2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2011 (veľkosť: 86,0 kB | pridané: 30.12.2010)

   VZN č. 64/2010 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz (veľkosť: 90,5 kB | pridané: 30.12.2010)

   VZN č. 63/2010 O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 55,0 kB | pridané: 27.07.2010)

   VZN č. 62/2010 O podmienkach nájmu bytov určených na nájom pre obyvateľov obce Boleráz postavených podporou štátu. (veľkosť: 61,5 kB | pridané: 27.07.2010)

   VZN č. 61/2010 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 52/2008 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 34,5 kB | pridané: 27.07.2010)

   VZN č. 60/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Boleráz (veľkosť: 58,5 kB | pridané: 16.12.2009)

   VZN č.59/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2010 (veľkosť: 91,0 kB | pridané: 15.12.2009)

   VZN č. 57/2009 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Boleráz vyhlásená VZN č.49/2007 zo dňa 28.6.2007 (veľkosť: 326,8 kB | pridané: 10.07.2009)

   VZN č. 56/2009 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie (veľkosť: 56,0 kB | pridané: 12.06.2009)

   VZN č. 58/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz (veľkosť: 1,3 MB | pridané: 16.05.2009)

   VZN č.55 - Požiarny poriadok obce (veľkosť: 5,2 MB | pridané: 02.03.2009)

   VZN č. 54/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2009 (veľkosť: 86,5 kB | pridané: 09.12.2008)

   VZN č. 53/2008 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 09.12.2008)

   VZN č. 52/2008 O mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 03.09.2008)

   VZN č. 51/2008 O pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Boleráz (veľkosť: 45,0 kB | pridané: 06.06.2008)

   VZN č. 50/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2008 (veľkosť: 96,0 kB | pridané: 17.04.2008)

   VZN č.49/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Boleráz (veľkosť: 12,9 MB | pridané: 29.06.2007)

   VZN č. 48/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska (veľkosť: 79,0 kB | pridané: 30.03.2007)

Poznámka: VZN zrušené dňa 22.11.2015


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (54)

   C.03 čistopis (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 29.01.2020)

   C.02S čistopis (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 29.01.2020)

   C.02NN čistopis (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 29.01.2020)

   C.02N čistopis (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.09S čistopis (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.09NN čistopis (veľkosť: 1,8 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.09N čistopis (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.07S čistopis (veľkosť: 2,4 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.07NN čistopis (veľkosť: 1,6 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.07N čistopis (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.05-06S čistopis (veľkosť: 2,4 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.05-06NN čistopis (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.05-06N čistopis (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.04Sčistopis (veľkosť: 2,4 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.04NN (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.04N čistopis (veľkosť: 2,6 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.03S čistopis (veľkosť: 2,4 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.03NN čistopis (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 29.01.2020)

   B.03N čistopis (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 29.01.2020)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 1 z 2  1  2  »