Informácia pre občanov – zmena pri separovanom zbere

Obec Boleráz žiada občanov , aby papier pri separovanom zbere  nevkladali do plastových vriec a plastových žltých nádob.

Vyseparovaný  papier sa po novom  od 1.1. 2018  zberá  do vyhradených  veľkokapacitných modrých kontajnerov označených   „PAPIER“, ktoré sú umiestnené:

  • pri Obecnom úrade Boleráz
  • pri COOP JEDNOTA Klčovany
  • pri bytovke 414
  • pri požiarnej zbrojnici Boleráz
  • pri vrátnici TATE & Lyle

Do modrých kontajnerov sa vkladajú  noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny, baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín