KOMISIE V OBCI

Finančná komisia a správy obecného majetku

predseda – Ing. Alojz Belica

zapisovateľ- Mgr. Zuzana Mackovčínová , MBA

členovia – Gabriela Jarábková

Komisia verejného poriadku a bezpečnosti

predseda –  JUDr. Jana Ostatníková

zapisovateľ- Ing. Renáta Srnková

členovia – Mgr. David Matula, Mgr. Ivan Hulík, Rastislav Nemček

Komisia stavebná

predseda – Ing. Jozef Franek

zapisovateľ- Ing. Renáta Srnková

členovia – Jaroslav Vyskoč, Ing. Marek Daniš, Ing. Juraj Kyselica

Komisia  kultúry a športu

predseda –  Mgr. Juraj Gonšor

zapisovateľ  –  Bc. Mária Vlkovičová

členovia – Miroslav Kováč, Martina Danišová

Komisia školstva a sociálnych vecí

predseda- Mgr. Daniela Miškovičová

zapisovateľ- Mgr. Juraj Gonšor

členovia- Mgr. Ivana Chovancová

Komisia životného prostredia

predseda- Miloslav Izrael

zapisovateľ- Ing. Alojz Belica

členovia- Mgr. Dušan Mikulka, Ing. Lukáš Cintavý