KOMISIE V OBCI

Finančná komisia

predseda – Ing. Gabriela Vráblikovú
členovia – Ing. Alojz Belica, Mgr. Daniela Miškovičová

Komisia verejného poriadku

predseda –  Ing. Jozef Franek
členovia – Jaroslav Vyskoč
, JUDr. Jana Ostatníková

Komisia stavebná

predseda – Ing. Rudolf Mackovčín
členovia – Cyprián Hubinský
, Ing. Renáta Srnková

Komisia školstva, kultúry a športu

predseda –  Miroslav Kováč
členovia  –  Mgr. Daniela Miškovičová
, Anna Gážiová