Krízové stredisko Trnava

Potrebujete pomoc? Neviete, s kým sa poradiť? Cítite sa týrané a zneužívané? Viete o niekom, kto sa nachádza v bezvýchodiskovej situácii?  Krízové stredisko v Trnave poskytuje starostlivosť:

  • maloletému, ktorého výchova je vážne ohrozená alebo narušená, ktorý je týraný, zneužívaný, zanedbávaný alebo maloletému s poruchami správania,
  • osamelému rodičovi s maloletým, plnoletá fyzická osoba, ktorých život alebo zdravie je ohrozené alebo sa nachádzajú v krízovej situácii

Tel.:033/598 39 11, 0902/469026, 0903/435981,

URL: www.krizovestredisko.zupa-tt.sk

E-mail: krizovestredisko@zupa-tt.sk

Na pomoc klientom KS bolo zriadené Občianske združenie „Krízové centrum Trnava“

URL: www.krizovestrediskott.sk

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie : 0800/212 212

(bezplatná, dôverná, nonstop linka)