MO SČK BOLERÁZ

OZNAMY A POĎAKOVANIA

Výbor MsSČK ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí darovali v roku 2009 bezplatne krv a prosíme, aby v tejto činnosti pokračovali, pretože nikto z nás nevie kedy bude túto vzácnu krv potrebovať. Zároveň pozývame darcov krvi a členov SČK na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskotoční dňa 28.02.2009 o 16.00 hodine v kultúrnom dome Boleráz. Ešte Vám chceme oznámiť, že v roku 2008 získalo 6 darcov krvi bronzové plakety.
Sú to: Ostradická Mária (Boleráz 640), Habová Gabriela (Boleráz 261), Opálek Ivan (Boleráz 50), Polakovič Jozef (Boleráz 636), Daniš Martin (Boleráz 76), Hostin Juraj (Boleráz 415). Patrí im za to veľká vďaka.

Výbor MsSČK- predseda Anna Rajnohová

Milý spoluobčania,

sck_logoV mene výboru MS SČK sa Vám prihováram cez túto stránku, ktorá je zriadená v našej obci a chcem informovať našich občanov, ktorí nie sú členmi SČK a ani darcami krvi o práci našej organizácie.
Je to dobrovoľná organizácia, pre ktorú pracuje celý výbor dobrovoľne a bezplatne. Organizujeme spoločné odbery krvi dva krát do roka. Spolu máme v obci 125 bezplatných darcov krvi. Darcovia chodia darovať krv i jednotlivo podľa potreby.
Naša organizácia má zapísaných 125 členov, ktorí majú preukazy SČK a ročne si platia členské známky. Cena známky je 30 Sk. Polovica z tejto sumy zostáva v našej miestnej organizácii a polovica sa posiela do Trnavy na SČK. Máme i veľa starších členiek, ktoré si už známky platiť nemusia, ak do našich radov patria.
Ďalšou našou prácou je pomáhať pri rôznych akciách organizovaných obecným úradom, napr. pochovávanie basy, stavanie májov, opekanie pre deti, futbalových turnajoch, zúčastňujeme sa brigád na skrášľovaní a úprave cintorína a okolia.
Spolu so základnou školou sme sa zúčastnili na „Dni narcisov“, kedy sa v obci spolu s Klčovanmi vybralo 18 509 Sk.
Prosíme touto cestou aj nových darcov, ktorí ešte krv nedarovali aby sa pridali do našich radov, pretože nikto z nás nevie kedy bude túto vzácnu tekutinu potrebovať. Po spoločných odberoch robíme pre darcov krvi spoločné obedy.

Všetci darcovia krvi sú uprednostení v ambulancii Mudr. Dvožákovej. Darcovia a členovia SČK , ktorí si robia alebo budú robiť vodičský kurz, musia si urobiť v Trnave na SČK zdravotnícky kurz a platia iba polovicu sumy.
Nakoniec Vám chcem milí spoluobčania povedať, že členky výboru MS SČK Vám budú nápomocné a až budete potrebovať radu alebo pomoc, môžete sa na nás obrátiť. Spolupracujem veľmi dobre s obecným úradom v našej obci, ktorí nás i finančne podporuje aby sme mali peniaze na akcie, ktoré som spomínala a ktoré robíme hlavne pre darcov krvi. Verím, že si tieto riadky mnohí prečítate a napíšete nám aj vaše pripomienky. Na záver Vám celý výbor praje hlavne veľa zdravia, darcom veľa dobrej krvi.

Výbor, ktorý pracuje v miestnej organizácii SČK:

  • Rajnohová Anna predseda
  • Bukovská Viera podpredseda
  • Gážiová Anna člen výboru pre sociálnu činnosť
  • Kittová Ľudmila člen výboru pre zdravotnú činnosť
  • Petranská Mária  pokladníčka
  • Jurišová Ivana člen výboru pre prácu s deťmi a mládežou
  • Danišová Štefánia člen výboru pre humanitnú pomoc
  • Danišová Ľubica revízor