Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Tate & Lyle

Stavebník Tate & Lyle Boleráz s.r.o. podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “ Prístavba k skladu hotových výrobkov – II. etapa“ – bližšie info viď príloha

S22C-119041208590