OBECNÝ ÚRAD

ADRESA
Obec Boleráz-obecný úrad
Boleráz 586
SK – 919 08 Boleráz

::naplánovať trasu

KONTAKT
Telefón OÚ: +421 33 5579147
Fax OÚ: +421 33 5579147

E-mail:  obec.boleraz@stonline.sk

Prenájom KD:  +421 33 5579225
FAKTURÁCIA
IČO: 00 312 282  DIČ: 2021133653
Číslo účtu: 7425-212/0200
IBAN: SK 64 0200 0000 0000 07425212
Banka: VÚB, a.s. Trnava

obecný úrad

Pondelok 07:30-12:00 13:00-15:30
Utorok 07:30-12:00 13:00-15:30
Streda 07:30-12:00 13:00-16:30
Štvrtok Nestránkový deň  
Piatok 07:30-13:30  

GABRIELA JARÁBKOVÁ

 • účtovníctvo,
 • mzdová a personálna agenda,
 • matrika

JANA OSTATNÍKOVÁ

 • pokladníčka OcÚ,
 • správa daní,
 • evidencia obyvateľov,
 • zástupca matrikárky,
 • sociálna agenda

ING. RENÁTA SRNKOVÁ

 • stavebný poriadok,
 • správa poplatkov,
 • evidencia došlej a odoslanej pošty,
 • zápisnice

MARTINA  DANIŠOVÁ

 • upratovačka,
 • doručovateľka pošty,
 • zriadenkyňa KD

DANIELA LANDRIŠIČOVÁ

 • sociálna pracovníčka,
 • knihovníčka

ĽUBOMÍRA DANIŠOVÁ

 • koordinátorka aktivačnej činnosti

JÁN PINČEK

 • údržbár a sadový robotník