Odpis stavu vodomerov

Oznamujeme občanom, že pracovníci firmy TAVOS budú od 7.12.2017 odpisovať stavy vodomerov.

Firma TAVOS prosí občanov, ktorí nemajú prístupné vodomery aby stavy vodomerov umiestnili na viditeľné miesto.

(Tento príspevok platí do 20.12.2017 08:52)