Povinnosti vlastníkov chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí – výskyt vtáčej chrípky

Oznamujeme vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby na základe nariadenia veterinárnej a potravinovej správy nahlásili  počet a druh  hydiny a vtákov v dňoch 16.1.2017 – 19.1.2017 do obecnej knižnice v Boleráze pani Daniele Landrišičovej na tel. číslo 5349632 v nasledovnom čase:

pondelok, utorok a štvrtok : 8,30 hod. do 10,00 hod ,

13,00 hod. do 15,30 hod.

streda: 8,30 hod. do 10,00 hod.

13,00 hod. do 16,30 hod.

Viac leták –  Opatrenia v pásme dohľadu (1)