Povinnosti vlastníkov chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí – výskyt vtáčej chrípky

Oznamujeme vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby na základe nariadenia veterinárnej a potravinovej správy nahlásili  počet a druh  hydiny a vtákov v dňoch 16.1.2017 – 19.1.2017 do obecnej knižnice v Boleráze pani Daniele Landrišičovej na tel. číslo 5349632 v nasledovnom čase: pondelok, utorok a štvrtok : 8,30 hod. do 10,00 hod , 13,00 hod. do 15,30 hod. streda: 8,30 hod. do 10,00 hod. 13,00 hod. do 16,30 hod. Viac leták –  Opatrenia v pásme dohľadu (1)

Informácie pre voliča k voľbám

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. III. Právo byť volený Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže ... viac

MUDr. Haschim – neordinuje

Oznamujeme občanom, že  zubný lekár MUDr. Haschim nebude od 17.12.2018 do 3.1.2019 ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Milan Hejduk,  Školská 28 Trnava   od 17.12.2018 do 19.12. 2018 v čase od 7,00 – 9,00 hod. a 20.12.2018 v čase od 9,00 – 11,00 hod. (Tento príspevok platí do 04.01.2019 09:53)

Odpis stavu vodomerov

  Oznamujeme občanom, že pracovníci firmy TAVOS budú od 13.12.2018 odpisovať stavy vodomerov. Firma TAVOS prosí občanov, ktorí nemajú prístupné vodomery aby stavy vodomerov umiestnili na viditeľné miesto. (Tento príspevok platí do 27.12.2018 08:59)