Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailové adresy pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR (doručenie pre prvé kolo volieb najneskôr do 25.2.2019 a pre druhé kolo volieb najneskôr do 11.3.2019):    ocu.boleraz@stonline.sk          ostatnikova@mail.t-com.sk Žiadosť o vydanie voličského preukazu (Tento príspevok platí do 12.03.2019 10:44)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR Informácie pre voliča  Obec Boleráz oznamuje, že v obci boli zriadené 2 volebné okrskové komisie.  Emailová adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní  člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie:                                                ocu.boleraz@stonline.sk   (Tento príspevok platí do 01.04.2019 10:23)

Povinnosti vlastníkov chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí – výskyt vtáčej chrípky

Oznamujeme vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby na základe nariadenia veterinárnej a potravinovej správy nahlásili  počet a druh  hydiny a vtákov v dňoch 16.1.2017 – 19.1.2017 do obecnej knižnice v Boleráze pani Daniele Landrišičovej na tel. číslo 5349632 v nasledovnom čase: pondelok, utorok a štvrtok : 8,30 hod. do 10,00 hod , 13,00 hod. do 15,30 hod. streda: 8,30 hod. do 10,00 hod. 13,00 hod. do 16,30 hod. Viac leták –  Opatrenia v pásme dohľadu (1)

Informácie pre voliča k voľbám

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. III. Právo byť volený Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže ... viac