Verejná vyhláška – prerokovanie zmeny ÚPN 02/2017

Obec Boleráz oznamuje občanom , že prebieha  prerokovanie Zmeny 02/2017 ÚPN Obce Boleráz  Verejnou vyhláškou. Projektová dokumentácia v papierovej forme je uložená na Obecnom úrade  Boleráz, je prístupná občanom k nahliadnutiu. V elektronickej forme je zverejnená na stránke obce Boleráz v časti  DOKUMENTY – Územné plánovanie. Prerokovanie bude prebiehať v 30 dňovej zákonnej lehote od 13.06.2019  – 12.07.2019 vrátane. Bližšie info viď príloha S22C-119061308400 (Tento príspevok platí do 20.07.2019 07:59)

Povinnosti vlastníkov chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí – výskyt vtáčej chrípky

Oznamujeme vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby na základe nariadenia veterinárnej a potravinovej správy nahlásili  počet a druh  hydiny a vtákov v dňoch 16.1.2017 – 19.1.2017 do obecnej knižnice v Boleráze pani Daniele Landrišičovej na tel. číslo 5349632 v nasledovnom čase: pondelok, utorok a štvrtok : 8,30 hod. do 10,00 hod , 13,00 hod. do 15,30 hod. streda: 8,30 hod. do 10,00 hod. 13,00 hod. do 16,30 hod. Viac leták –  Opatrenia v pásme dohľadu (1)

Informácie pre voliča k voľbám

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. III. Právo byť volený Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže ... viac