Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Boleráz

Názov projektu :  Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Boleráz Žiadateľ : Obec Boleráz Výzva – kód výzvy:         KaHR – 22VS-1001 Kód projektu  v ITMS:   25120220317 Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Opatrenie 2.2.:  Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, poskytnutá dotácia  113 968,95  € Vďaka  podpore z EÚ sa podarilo zrekonštruovať VO  na hlavnej ulici v obci Boleráz. Osadených bolo 37 pozinkovaných stožiarov, 38 ks svietidiel výbojkových – SGS 253,99 W na výložník a 1 ks rozvádzač RVO pracujúci v dvoch režimoch. Realizáciou projektu sa dosiahlo ... viac

Kam s odpadom

Obecný úrad oznamuje, že pri kultúrnom dome je umiestnený kontajner určený na zber šatstva, textilu a obuvi. Do kontajnera treba vkladať len čisté a suché šatstvo (odevy, prikrývky, posteľnú bielizeň, topánky v pároch a doplnky k oblečeniu). Šatstvo treba vkladať v uzavretých plastových taškách alebo vreciach. Do kontajnera nie je možné vhadzovať kusy látok, ihly, nite, poškodené a znečistené oblečenie, koberce, vankúše, matrace a odpad.