Upozornenie držiteľom psov

  Upozornenie držiteľom psov na  povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov     Obec Boleráz  upozorňuje všetkých držiteľov psov na ich povinnosti vyplývajúce z § 4 odst. 1-3  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby  Váš pes  voľne pobehoval po verejných priestoroch obci a ohrozoval na zdraví živote iných občanov, resp. zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na ... viac

Povinnosti vlastníkov chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí – výskyt vtáčej chrípky

Oznamujeme vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby na základe nariadenia veterinárnej a potravinovej správy nahlásili  počet a druh  hydiny a vtákov v dňoch 16.1.2017 – 19.1.2017 do obecnej knižnice v Boleráze pani Daniele Landrišičovej na tel. číslo 5349632 v nasledovnom čase: pondelok, utorok a štvrtok : 8,30 hod. do 10,00 hod , 13,00 hod. do 15,30 hod. streda: 8,30 hod. do 10,00 hod. 13,00 hod. do 16,30 hod. Viac leták –  Opatrenia v pásme dohľadu (1)

výzva pre vlastníkov psov

Oznamujeme  vlastníkom psov  , že po našej obci sa  neustále pohybujú  voľne behajúci psy. Obec  Boleráz vyzýva  vlastníkov psov, aby si svoje psy  zabezpečili a aby zamedzili voľnému pohybu psov po  našej obci. Dnes  ráno  ohrozoval deti, ktoré išli do školy veľký sivo čierny pes. Ďalej upozorńujeme vlastníkov psov, aby si svoje psy zabezpečili a v prípade nedodržania tejto výzvy  im bude udelená pokuta. Zároveň vyzývame občanov, ktorí nemajú prihlásených psov, že si musia  podať  dańové priznanie a zaevidovať psov na obci !!!