Vjazdy k rodinným domom

Obec Boleráz upozorňuje občanov, aby realizovali vjazdy k jestvujúcim domom a tak isto aj k novostavbám na základe ohlásenia drobnej stavy.  Ak povolenie vjazdu neohlásite písomne na obci Boleráz, stavby sa považujú za čierne stavby. Vjazdy môžete realizovať len na základe písomného rozhodnutia obce. Vjazdy sa väčšinou realizujú na obecných pozemkoch. K povoleniu vjazdu potrebujete tlačivo na ohlásenie drobnej stavby jednoduchú projektovú dokumentáciu , vyznačenie vjazdu na katastrálnej mape , rozmery odstavnej plochy na obecnom priestranstve jednoduchý technický popis, z čoho bude vjazd zrealizovaný, použité ... viac

13.3.2019 sa otvára zberný dvor

Oznamujeme občanom , že  13.3.2019 sa otvára zberný dvor                       Zberný dvor Obce Boleráz Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci  Boleráz, fyzické osoby ktoré vlastnia nehnuteľnosť v katastri obce Boleráz a Klčovany.     Prevádzkové hodiny zberného dvora:    pondelok                 od  10.00 –  do 14.00 hod.    streda                     od  12.00 –  do 16.30 hod.   sobota                    od  10.00 –  do 14.00 hod.   Kontaktná osoba  Ing. Viliam Miškovič ,Tel. kontakt : 0948 348 583 email: zbernydvor@kah.sk                                                                       ... viac