Zber použitého kuchynského oleja v obci Boleráz

S22C-117021413120     Vážení občania v  rámci ochrany životného prostredia   sa obec Boleráz zapojila do zberu použitého kuchynského oleja.  Nevylievajte použitý kuchynský olej do umývadla alebo prírody.       Použitý rastlinný olej stačí vliať do určenej nádoby, ktorú dostanete spolu s ďalšími informáciami a o spôsobe zberu na Obecnom úrade v Boleráze.

Upozornenie držiteľom psov

  Upozornenie držiteľom psov na  povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov     Obec Boleráz  upozorňuje všetkých držiteľov psov na ich povinnosti vyplývajúce z § 4 odst. 1-3  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby  Váš pes  voľne pobehoval po verejných priestoroch obci a ohrozoval na zdraví živote iných občanov, resp. zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na ... viac

Povinnosti vlastníkov chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí – výskyt vtáčej chrípky

Oznamujeme vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby na základe nariadenia veterinárnej a potravinovej správy nahlásili  počet a druh  hydiny a vtákov v dňoch 16.1.2017 – 19.1.2017 do obecnej knižnice v Boleráze pani Daniele Landrišičovej na tel. číslo 5349632 v nasledovnom čase: pondelok, utorok a štvrtok : 8,30 hod. do 10,00 hod , 13,00 hod. do 15,30 hod. streda: 8,30 hod. do 10,00 hod. 13,00 hod. do 16,30 hod. Viac leták –  Opatrenia v pásme dohľadu (1)

výzva pre vlastníkov psov

Oznamujeme  vlastníkom psov  , že po našej obci sa  neustále pohybujú  voľne behajúci psy. Obec  Boleráz vyzýva  vlastníkov psov, aby si svoje psy  zabezpečili a aby zamedzili voľnému pohybu psov po  našej obci. Dnes  ráno  ohrozoval deti, ktoré išli do školy veľký sivo čierny pes. Ďalej upozorńujeme vlastníkov psov, aby si svoje psy zabezpečili a v prípade nedodržania tejto výzvy  im bude udelená pokuta. Zároveň vyzývame občanov, ktorí nemajú prihlásených psov, že si musia  podať  dańové priznanie a zaevidovať psov na obci !!!