Participatívny rozpočet Trnavského samosprávneho kraja

Vážení občania

Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať  projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.V rámci Participatívneho rozpočtu môže ktokoľvek predložiť nápady na projekty. Trnavská župa je pripravená finančne podporiť aktívnych ľudí, ktorým záleží na rozvoji v našej obci.

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.tvorimekraj.sk.

Verejné stretnutie občanov

Výzva PR pre TTSK pre ročník 2019 – WEB (1)