Participatívny rozpočet Trnavskej župy 2020- I.kolo verejných stretnutí

Dňa 23.1.2020 sa v priestoroch kultúrneho domu  obce Smolenice uskutoční verejné stretnutie k druhému ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Následne sa podobné stretnutie uskutoční i dňa 28.1.2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave. Začiatok oboch stretnutí je naplánovaný na 17:00. Pre viac informácií navštívte stránku www.tvorimekraj.sk, alebo facebook ´Tvoríme kraj´. Tešíme sa na Vašu účasť.“

 

 

(Tento príspevok platí do 29.01.2020 10:36)