Podávanie daňových priznaní na rok 2019

Obec Boleráz oznamuje občanom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom, bolo im vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, prípadne ukončili nájomnú zmluvu  o prenájme pôdy, dovŕšili v roku 2018 vek 62 rokov,  stali sa držiteľmi preukazu ZŤP, predali nehnuteľnosť sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019 na obecný úrad. Ďalej oznamuje občanom, ktorí sa v roku 2018 stali vlastníkmi alebo držiteľmi  psa a pes dovŕšil vek polroka,  ktorým pes v roku 2018 uhynul sú povinní podať daňové priznanie k dani za psa do 31.1.2019 na obecný úrad. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín.

 

(Tento príspevok platí do 02.02.2019 11:10)