Prevzatie rozhodnutí – daň z nehnuteľností, odvoz komunálneho odpadu, daň za psa

Oznamuje občanom, že si môžu na obecnom úrade osobne prevziať od dnešného dňa až do stredy 12. apríla rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, za odvoz komunálneho odpadu a dane za psa .

Po tomto termíne Vám budú rozhodnutia doručené pracovníkmi obce.