Prevzatie rozhodnutí za dane z nehnuteľností, za odvoz komunálneho odpadu a dane za psa.

Oznamuje občanom, že si môžu na obecnom úrade osobne prevziať   rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, za odvoz komunálneho odpadu a dane za psa a to v čase od 26.marca 2018 do 13. apríla 2018. Po tomto termíne Vám budú rozhodnutia doručené pracovníkmi obce.

(Tento príspevok platí do 01.01.1970 01:00)