STAVEBNÉ KONANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 21, s celkovou veľkosťou 742,5 kB počet stiahnutých súborov zo stránky 4 052


STAVEBNÉ KONANIE (21)

   Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miesta (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 06.11.2018)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (veľkosť: 21,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia podľa § 71 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 15 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 03.06.2015)

   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 03.06.2015)

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 03.06.2015)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.