UDALOSTI

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
09.09.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu
13.09.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz separovaného odpadu - Obec Boleráz
23.09.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu
07.10.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu
11.10.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz separovaného odpadu - Obec Boleráz
21.10.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu
04.11.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu
08.11.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz separovaného odpadu - Obec Boleráz
18.11.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu
02.12.2019 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19