UDALOSTI

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
10.11.2017 / 6:00 - 17:00 Separovaný zber - Obec Boleráz
20.11.2017 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Boleráz
04.12.2017 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Boleráz
08.12.2017 / 6:00 - 17:00 Separovaný zber - Obec Boleráz
18.12.2017 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Boleráz
01.01.2018 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Boleráz
05.01.2018 / Celodenná Vývoz separovaného zberu - Obec Boleráz
15.01.2018 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Boleráz
29.01.2018 / 6:00 - 17:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Boleráz
02.02.2018 / Celodenná Vývoz separovaného zberu - Obec Boleráz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10