Upozornenie – PZ Trstín

Vážení občania, vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám  ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie PZ v Trstíne Vás za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňuje na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov ich osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami, ako i používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami.