VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 13, s celkovou veľkosťou 1,4 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 2 524


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (13)

   Výzva na predkladanie ponúk - Zberný dvor triedeného komunálneho odpadu - popis projektu (veľkosť: 317,0 kB | pridané: 03.01.2017)

   Výzva na predkladanie ponúk - Zberný dvor triedeného komunálneho odpadu (veľkosť: 412,8 kB | pridané: 03.01.2017)

   Dobudovanie kanalizácie-Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (veľkosť: 89,4 kB | pridané: 14.02.2014)

   Dobudovanie kanalizácie-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - KRITÉRIA (veľkosť: 45,0 kB | pridané: 04.02.2014)

   Projektová dokumentácia–realizačný projekt k stavbe Rekonštrukcia verejného osvetlenia–hlavná cesta – II. etapa (oznámenie o zadávaní zákazky) (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 28.01.2014)

   Dobudovanie kanalizácie-Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky (veľkosť: 45,0 kB | pridané: 10.01.2014)

   Dobudovanie kanalizácie-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - OSTATNÉ (veľkosť: 48,2 kB | pridané: 28.12.2013)

   Dobudovanie kanalizácie-Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) (veľkosť: 61,8 kB | pridané: 21.12.2013)

   Dobudovanie kanalizácie-Výzva na predloženie ponuky (veľkosť: 25,7 kB | pridané: 09.12.2013)

   Rekoštrukcia osvetlenia-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - KRITÉRIA (veľkosť: 138,6 kB | pridané: 11.09.2013)

   Rekonštrukcia osvetlenia-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - OSTATNÉ (veľkosť: 138,4 kB | pridané: 12.08.2013)

   Výmena strešného plášťa-Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (veľkosť: 35,1 kB | pridané: 23.07.2013)

   Výmena strešného plášťa-Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - OSTATNÉ (veľkosť: 54,5 kB | pridané: 15.07.2013)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.