Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Oznamujeme občanom, že Okresný súd v Trnave podáva návrh na zvolenie prísediacich pre tunajší súd.  Kandidáti z radov občanov obce, ktorí majú záujem o uvedenú funkciu sa môžu prihlásiť do 26. októbra 2018 na obecný úrad. Obecné zastupiteľstvo zvolí z  prihlásených  občanov, kandidátov na prísediacich okresného súdu.

Noví kandidáti by mali byť zvolení z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu a spĺňajú predpoklady na voľbu ,a to:

  • v deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
  • bezúhonnosť a morálne vlastnosti
  • trvalý pobyt na území SR
  • súhlas so svojou voľbou k Okresnému súdu Trnava

(Tento príspevok platí do 27.10.2018 06:56)