Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec.boleraz@stonline.sk

V obci budú vytvorené dva volebné okrsky:

okrsok č. 1 – zasadačka kultúrneho domu , Boleráz 586

od čísla domu 1 po číslo domu 345  a občania prihlásení na obec

okrsok č.2   sála kultúrneho domu, Boleráz 586

od čísla domu 346 po číslo domu 754

Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov do zast. TSK

Príloha č. 1 – Zoznam obcí patriacich do jednotlivých obvodov

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča 

(Tento príspevok platí do 05.11.2017 12:25)