Výberové konanie hlavného kontrolóra Obce Boleráz

Obec Boleráz vypisuje v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie  hlavnéko kontrolóra Obce Boleráz s úväzkom 0,1 s predpokladaným nástupom od 1.9.2019

Výberové konanie hlavného kontrolóra

(Tento príspevok platí do 27.07.2019 09:36)