Výberové konanie na učiteľku v materskej škole v Bíňovciach

Materská škola v Bíňovciach  vyhlasuje výberové konanie na miesto na učiteľky MŠ / zastupovanie počas materskej dovolenky / s nástupom od 1.1.2020. Podrobné info viď príloha.

Výberové konanie na učiteľku MŠ

(Tento príspevok platí do 17.12.2019 10:53)