ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 56, s celkovou veľkosťou 24,2 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 9 186


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (56)

   VZn č.103/2019 - Zmena 02/2017 ÚPN obce Boleráz (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 19.12.2019)

   VZN č.102/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení (veľkosť: 23,4 kB | pridané: 13.11.2019)

   VZN č. 101/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 39,7 kB | pridané: 13.11.2019)

   VZN č.100 O užívaní verejných priestranstiev (veľkosť: 25,8 kB | pridané: 14.08.2019)

   VZN č. 99 O cenách a prevodoch pozemkov (veľkosť: 51,0 kB | pridané: 14.08.2019)

   VZN č. 98 o podmienkach poskytovania dotácií a darov z rozpočtu obe (veľkosť: 22,6 kB | pridané: 14.08.2019)

   VZN č. 96 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl (veľkosť: 21,8 kB | pridané: 14.08.2019)

   VZN č. 97 O udeľovaní čestného občianstva obce Boleráz, Ceny obce Boleráz a Ceny starostu obce Boleráz (veľkosť: 16,4 kB | pridané: 12.08.2019)

   VZN č. 95/2019 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Boleráz (veľkosť: 17,1 kB | pridané: 14.06.2019)

   S22C-119051307580.pdf (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 03.03.2019)

Smernica o ochrane oznamovateľov

   VZN obce Boleráz č. 94/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 40,9 kB | pridané: 04.12.2018)

   VZN č. 93/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Boleráz (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 05.11.2018)

   VZN č.92 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 17,0 kB | pridané: 05.11.2018)

   VZN č.91 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 412,8 kB | pridané: 06.12.2017)

   VZN č.90/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (veľkosť: 39,8 kB | pridané: 05.12.2017)

   VZN č. 89 - o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 18,0 kB | pridané: 30.06.2017)

   VZN Obce Boleráz č.88/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií (veľkosť: 16,2 kB | pridané: 30.06.2017)

   VZN č. 87 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou (veľkosť: 54,5 kB | pridané: 17.03.2017)

   VZN č. 86 o financovaní materskej školy a školských zariadení (veľkosť: 23,9 kB | pridané: 23.12.2016)

   VZN č.85 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (veľkosť: 130,0 kB | pridané: 23.11.2016)

   VZN č.84/2016 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 18,0 kB | pridané: 25.08.2016)

   VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (veľkosť: 47,1 kB | pridané: 27.06.2016)

   VZN č. 81/2015 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 23,0 kB | pridané: 27.11.2015)

   VZN č. 80/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2016 (veľkosť: 128,5 kB | pridané: 27.11.2015)

   VZN č. 79/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku v Boleráze a v Klčovanoch (veľkosť: 38,8 kB | pridané: 13.11.2015)

   VZN č. 78/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Boleráz (veľkosť: 30,6 kB | pridané: 13.11.2015)

   VZN č. 77/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2015 (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 13.01.2015)

   VZN č. 76/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 18,1 kB | pridané: 05.11.2014)

   VZN č. 75/2013 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 73 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 21,2 kB | pridané: 20.12.2013)

   VZN č. 74/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2014 (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 20.12.2013)

   VZN č. 73/2013 O financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 161,3 kB | pridané: 16.05.2013)

   VZN č. 72/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2013 (veľkosť: 129,5 kB | pridané: 18.01.2013)

   VZN č. 71/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska - DODATOK (veľkosť: 26,5 kB | pridané: 16.12.2011)

   VZN č. 70/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2012 (veľkosť: 75,5 kB | pridané: 16.12.2011)

   VZN č. 69/2011 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz (veľkosť: 68,0 kB | pridané: 16.12.2011)

   VZN č. 68/2011 O výške nájomného v obecných nájomných bytoch (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 25.10.2011)

   VZN č. 67/2011 ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k VZN č. 52/2008 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 30,5 kB | pridané: 30.09.2011)

   VZN č. 66/2011 ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k VZN č. 52/2008 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 30,5 kB | pridané: 19.09.2011)

   VZN č. 65/2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2011 (veľkosť: 86,0 kB | pridané: 30.12.2010)

   VZN č. 64/2010 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz (veľkosť: 90,5 kB | pridané: 30.12.2010)

   VZN č. 63/2010 O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 55,0 kB | pridané: 27.07.2010)

   VZN č. 62/2010 O podmienkach nájmu bytov určených na nájom pre obyvateľov obce Boleráz postavených podporou štátu. (veľkosť: 61,5 kB | pridané: 27.07.2010)

   VZN č. 61/2010 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 52/2008 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 34,5 kB | pridané: 27.07.2010)

   VZN č. 60/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Boleráz (veľkosť: 58,5 kB | pridané: 16.12.2009)

   VZN č.59/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2010 (veľkosť: 91,0 kB | pridané: 15.12.2009)

   VZN č. 57/2009 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Boleráz vyhlásená VZN č.49/2007 zo dňa 28.6.2007 (veľkosť: 326,8 kB | pridané: 10.07.2009)

   VZN č. 56/2009 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie (veľkosť: 56,0 kB | pridané: 12.06.2009)

   VZN č. 58/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz (veľkosť: 1,3 MB | pridané: 16.05.2009)

   VZN č.55 - Požiarny poriadok obce (veľkosť: 5,2 MB | pridané: 02.03.2009)

   VZN č. 54/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2009 (veľkosť: 86,5 kB | pridané: 09.12.2008)

   VZN č. 53/2008 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 09.12.2008)

   VZN č. 52/2008 O mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 03.09.2008)

   VZN č. 51/2008 O pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Boleráz (veľkosť: 45,0 kB | pridané: 06.06.2008)

   VZN č. 50/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2008 (veľkosť: 96,0 kB | pridané: 17.04.2008)

   VZN č.49/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Boleráz (veľkosť: 12,9 MB | pridané: 29.06.2007)

   VZN č. 48/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska (veľkosť: 79,0 kB | pridané: 30.03.2007)

Poznámka: VZN zrušené dňa 22.11.2015Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.